Zateplování a izolace budov a RD
  • Pama

Provětrávané a ETICS fasády

PIRka-pro-vkládanou-izolaci-betonových-prefabrikátů2---EX-Concrete-L copyETICS, klasické kontaktní zateplovací fasády jsou nejčastějším způsobem dodatečného zateplení především u starších domů. Všude kde potřebujeme zvýšit tepelně izolační výkon obálky budovy tak kontaktní zateplení fasády s EPS polystyrenem je první volbou.

V současnosti se však EPS izolant v kontaktním zateplení nahrazuje PIR nebo fenolickou pěnou. Je jednoznačným trendem v budoucnosti ETICS zateplení plně nahradit EPS izolant PIR nebo fenolickou pěnou. Jedním z důvodů jsou výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti.

Dalším důvodem je výrazně lepší chování se při požáru. Zatím co PIR a fenolické pěny jsou samozhášivé, neskapávají a neprodukují hustý černý kouř a mají celkově delší požární odolnost a chrání nosnou konstrukci při požáru, EPS izolace jsou velice rychle ohněm sežehnuté a tedy pozitivně nepřispívají k celkové požární ochraně nosných konstrukcí. Samozhášivé izolace výrazně méně přispívají k šíření požáru v rámci konstrukce.

Pokud porovnáme PIRku, fenolické pěny s minerální vatou, tak vata má nejlepší požárně odolné vlastnosti. Proto není neobvyklé kombinace více typů izolantů.

Pochopitelně pokud porovnáte PIR, fenolické, EPS či zateplení minerální vatou, tak nejlepší tepelně izolační vlastnosti mají PIRka a fenolická pěna.

Provětrávané fasády jsou především architektonickým prvkem. Nejčastěji máme obálku budovy tvořenou betonem, či zdivem a zde pak kotvíme nosný rastr pro finální fasádní obklad. Ten může být různé povahy, charakteru, barvy, tvaru apod. Ale vždy nám mezi obálkou budovy a fasádou vzniká prostor, který můžeme využít k zateplení. Čím je tento prostor menší, tím tenčí potřebujeme izolaci. Proto je zde často využita PIRka nebo fenolická deska, která výrazně zvýší tepelně izolační parametry celé skladby. A to i při malé síle izolace.

Jaké jsou hlavní výhody ETICS s PIRkou nebo Fenolem:

  • Výrazně tenčí vrstva izolantu v porovnání s fasádním polystyrenem EPS nebo minerální fasádní vatou.
  • Difúzně uzavřený izolant bez absorpce nebo vázání vzdušné vlhkosti.
  • Dlouhodobě odolný a rozměrově stálý vůči vysokým teplotám v případě barevných fasád.
  • S vyšší požární odolností a samozhášivý v případě působení ohněm.

Jaké jsou hlavní výhody provětrávané fasády s PIRkou nebo Fenolem:

  • Maximální tepelně izolační efekt v omezeném prostoru nosného rastru.
  • Možnost kombinace s převážnou většinou fasádních systémů.
  • Odolnost vysokým teplotám pod povrchem fasády.
  • Difůzní uzavřenost a povrch odolný přímému vystavení dešti.

Centrála:

PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273
594 45

POBOČKA:

PAMA, a.s.
K Šancím 50/6
163 00 Praha - Řepy

KLEMPÍŘSKÁ A ZÁMEČNICKÁ DÍLNA:

PAMA, a.s.
areál ZD
592 55 Dlouhé
Nahoru
Menu
Více
vstoupit
Eshop
vstoupit
Technické
informace