Zateplování a izolace budov a RD
 • Pama

Zateplení podlahy a půdy

Izolace podlahy a půdy pomocí PIR tepelné izolace PAMAtherm a UNILIN  U-therm

schema-podlaha v1Existuje několik způsobů jak izolovat podlahy. EPS, XPS izolace nebo systémové desky pro podlahové topení. Všude tam, kde máte nedostatek prostoru, malou výšku a potřebujete dosáhnout vysokého tepelně izolačního výkonu, použijte PIRku s vhodným kašírováním pro cementové či anhydridové podlahy. Tlaková pevnost či dlouhodobá tepelná stálost vůči teplotám podlahovému topení je samozřejmostí. Předtištěný rastr pomůže při pokládce podlahového teplovodního topení.

Uvažujete na půdě nebo v podkroví postavit další plnohodnotný obytný prostor nebo jen zateplený půdní prostor podkrokevně se zateplenou pochozí podlahou? Opět můžete volit pochůzí PIRky na podlahu v kombinaci s OSB deskou a na šikminy můžete vyskládat klasické podkrokevní zateplení nebo si můžete vybrat již ze systémových desek PIR, které jsou již z výroby dodány se sádrokartonem nebo kalcium silikátovou deskou. 

Jaké jsou výhody PIRky v podlaze a na půdě?

 • Podlahová PIRka má výrazně vyšší tlakovou pevnost než klasický podlahový EPS polystyren. Hovoříme až o 50% rozdílu.
 • Pochopitelně tepelně izolační vlastnosti jsou výrazně lepší. Stačí porovnat R,U nebo lambdu hodnotu PIRky a EPS podlahového polystyrenu.
 • PIRka je vždy kašírována a má systémy zámků pero, drážka. Pokládka je tedy přesnější a rychlejší.
 • Nosné rastry nebo pomocnou výdřevu pro podlahu není třeba. Desky se jednoduše vrství na sebe.
 • V případě podkrokevních systémů můžeme dodat systémové desky včetně SDK desky. Odpadá montáž nosného rastru SDK konstrukce.

pdfPAMAtherm_podkrokevne_PIR.pdf

PAMAtherm podkrokevne PIR-page-001

pdfUNILIN_katalog_CZ.pdf

UNILIN katalog

Pokládka PIRky v podlaze:

 • Nejprve musíte připravit podklad. Musí být suchý, rovný, čistý v celé ploše.
 • Následně po obvodu podlahy provedete montáž dilatační pásky, která má požadovanou výšku a sílu. Jinou doporučují pro betonové podlahy a jinou pro lité podlahy. Specielní dilatační páska bývá pro podlahové topení.
 • Provedete pokládku PIRky a vše pečlivě a na sucho srazíte k sobě. Ideální je kombinace dvou vrstev kladených ve vazbě.
 • Provedete propěnění komplikovanějších detailů a případné přelepení páskou k tomu ručenou pro dosažení maximální těsnosti.
 • Následně položíte separační folii, která zabrání přímému kontaktu povrchu desky s cementovou nebo jinou litou směsí a zároveň provedete pečlivé propojení dilatační pásky se separační folií. Doporučujeme dilatační páskou s integrovanou separační folii. Propojení je pak jednoduché.
 • Máte zaizolováno a můžete pustit topenáře do práce, pokud máte podlahové topení. V opačném případě můžete začít s prací na podlahové desce. Zde už je nutné dodržet postup daný dodavatelem směsi.

Pokládka a montáž PIRky na půdě: 

 • Nejčastěji využíváme při izolaci podlahy tzv. suchou cestu. Tedy jednoduše vrstvíme podkladovou, izolační a finální vrstvu na sebe. Opět ale nezapomeneme na dilatační pásku! 
 • Na rovný čistý povrch položíme na sraz PIRky. Zámky můžeme proponovat pro dosažení lepší soudržnosti. Ideální je opět skladba ve dvou vrstvách izolace. 
 • Na PIRku doporučujeme položit separační folii, případně vrstvu izolující kročejový hluk. Podlaha může být tvořena OSB deskou. Opět doporučujeme raději 2x tenčí OSB desky se zámky kladenou na vazbu. Desky k sobě doporučujeme sešroubovat. Pozor! Nepřišroubovat až do podkladové vrstvy. 
 • Izolace šikmin, kleštin, případně štítových stran můžete realizovat pomocí klasického podrkokevního principu. V případě maximální úspory prostoru je výhodnější použít systémy RENOTHERM. 
 • Podkladovou konstrukci, krov, štítové zdivou je nutné nejprve vyrovnat pomocným rastrem. Ten zároveň může sloužit jako rastr do kterého kotvíme PIRky nebo případně desky RENOTHERM.

Pokud Vás PAMAtherm, UNILIN zaujal, spočítejte si pro zajímavost, kolik by Vás stálo zateplení šikmé střechy zevnitř pomocí PIR tepelné izolace. Použijte kalkulátor zateplení.

Centrála:

PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273
594 45

POBOČKA:

PAMA, a.s.
K Šancím 50/6
163 00 Praha - Řepy

KLEMPÍŘSKÁ A ZÁMEČNICKÁ DÍLNA:

PAMA, a.s.
areál ZD
592 55 Dlouhé
Nahoru
Menu
Více
vstoupit
Eshop
vstoupit
Technické
informace