Porovnání PIR s ostatními izolačními materiály ve stavebnictví

Polyuretanová PIR pěna

  • nejekonomičtější izolační materiál
  • snižuje průměrnou spotřebu energie o více než 50 %
  • dobrá přilnavost k ostatním materiálům
  • životnost překračuje 50 let
  • zvyšuje hodnotu majetku a kvalitu života
  • odolnost vůči vlhku a požáru

Porovnání izolačních vlastností u tepelných izolací

Typ izolaceSoučinitel
tepelné
vodivosti (λ)
Faktor
difúzního
odporu (µ)
Porovnání
tloušťky
izolace (mm)
Svázaná
primární
energie (MJ/kg)
Cena
     PIR 0,023 180-200 200 49 Spočítejte si
Cihla děrovaná 0,09 9 750 2,49
EPS 0,031-0,038 40-100 300-340 98,5
XPS 0,029-0,038 100-180 280-340 104
Minerální vlna 0,03-0,042 1-3 300-480 23,3
Pěnové sklo/štěrk 0,075-0,09 1 320 6,7
Celulóza 0,037-0,042 1-2 320 7
Dřevité desky 0,038-0,046 5 330 13,7
Konopná izolace 0,04 1-4 320 31,1
Sláma cca 0,05-0,06 2-3 400 3,2

Součinitel tepelné vodivosti (λ)

Vyjadřuje nejpodstatnější vlastnost izolačního materiálu, tedy schopnost izolovat. Je definován jako výkon (teplo za jednotku času), který projde každým m2 desky tlusté 1 m, jejíž jedna strana má teplotu o 1 Kelvin vyšší než druhá.

Součinitel tepelné vodivosti je u polyuretanové pěny nesrovnatelně nižší než u ostatních konvenčních izolačních materiálů, proto je také jednoznačně nejekonomičtějším izolačním materiálem.

Faktor difuzního odporu (µ)

Tato veličina vyjadřuje schopnost materiálu propouštět vodní páry difúzí. Faktor difuzního odporu (μ) je primárním parametrem pro stanovení chování stavebních prvků při působení vlhkosti. Parametr μ je definován jako poměr mezi difúzním odporem tloušťky nějakého materiálu a difúzním odporem vrstvy vzduchu o stejné tloušťce (μvzduch =1).

S vyšší hodnotou stoupá také odpor pro propustnost vodních par.

Tloušťka izolace (mm)

Jak je vidět z tabulky polyuretanová pěna má nejnižší hodnotu tloušťky ze všech izolačních materiálů, což způsobuje nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti. Je tedy možné použít tenčí vrstvu izolace pro dosažení požadované izolační úrovně a tenčí vrstvu izolace je zase jednodušší přizpůsobit tvarům objektu. Izolační vlastnosti polyuretanové pěny jsou vynikající i při relativně nízkých tloušťkách materiálu.

Pokud Vás PAMAtherm, UNILIN Utherm zaujal, spočítejte si pro zajímavost, kolik by Vás stála izolace pomocí PIR/PUR panelů. Použijte kalkulátor zateplení a věřte, že Vás cena příjemně překvapí.

Výrobní proces

Izolace UNILIN Utherm nám dodává prosperující belgická společnost, která ji vyrábí v šesti výrobních linkách. Pečlivě kontrolují každý krok výroby, tak aby výsledek vyhovoval i těm nejnáročnějším požadavkům.

Izolace PAMAtherm je náš vlastní výrobek.

Pevná polyuretanová pěna se vyrábí pomocí chemické reakce mezi dvěma základními kapalnými složkami a s přídavkem nízkovroucího nadouvadla, např. pentanu nebo CO2. Základní složky spolu reagují ihned po smíchání a následně vytvoří polymerovou matrici: polyuretan. Teplo uvolněné během reakce způsobí, že se nadouvadlo začne vypařovat a vyplní vzniklou matrici.

UNILIN

Nahoru