Zateplování a izolace budov a RD
  • Pama

PIRka a konkurence

Polyuretanová PIR pěna

  • životnost překračuje 50 let
  • snižuje průměrnou spotřebu energie o více než 50 %
  • dlouhodobá tepelná stálost při teplotách nad 90 °C
  • dokonalá parozábrana a dlouhodobá odolnost vlhku
  • minimální schopnost akumulace tepla

Porovnání izolačních vlastností u tepelných izolací

Typ izolaceSoučinitel
tepelné
vodivosti (λ)
Faktor
difúzního
odporu (µ)
Porovnání
tloušťky
izolace (mm)
Svázaná
primární
energie (MJ/kg)
Cena
PIR 0,023 180-200 200 49 Spočítejte si
Cihla děrovaná 0,09 9 750 2,49
EPS 0,031-0,038 40-100 300-340 98,5
XPS 0,029-0,038 100-180 280-340 104
Minerální vlna 0,03-0,042 1-3 300-480 23,3
Pěnové sklo/štěrk 0,075-0,09 1 320 6,7
Celulóza 0,037-0,042 1-2 320 7
Dřevité desky 0,038-0,046 5 330 13,7
Konopná izolace 0,04 1-4 320 31,1
Sláma cca 0,05-0,06 2-3 400 3,2

Co vlastně znamenají některé z parametrů v tabulce?

Součinitel tepelné vodivosti (λ)

Vyjadřuje nejpodstatnější vlastnost izolačního materiálu, tedy schopnost izolovat. Je definován jako výkon (teplo za jednotku času), který projde každým m2 desky tlusté 1 m, jejíž jedna strana má teplotu o 1 Kelvin vyšší než druhá.

Součinitel tepelné vodivosti je u polyuretanové pěny nesrovnatelně nižší než u ostatních konvenčních izolačních materiálů, proto je také jednoznačně nejekonomičtějším izolačním materiálem.

Faktor difuzního odporu (µ)

Tato veličina vyjadřuje schopnost materiálu propouštět vodní páry difúzí. Faktor difuzního odporu (μ) je primárním parametrem pro stanovení chování stavebních prvků při působení vlhkosti. Parametr μ je definován jako poměr mezi difúzním odporem tloušťky nějakého materiálu a difúzním odporem vrstvy vzduchu o stejné tloušťce (μvzduch =1).

S vyšší hodnotou stoupá také odpor pro propustnost vodních par. Difúzně otevřená PIR izolace neexistuje.

Tloušťka izolace (mm)

Jak je vidět z tabulky PIRka má nejnižší hodnotu tloušťky ze všech izolačních materiálů. Jednoduše řečeno, pokud budu chtít dosáhnout naprosto stejných tepelně izolačních vlastností, tak při použití PIRky o síle 200mm s lambdou 023 budu potřebovat 300mm EPS polystyrenu s labdou 031 nebo 480mm minerální vaty s lambdou 042.

Pokud Vás PAMAtherm, UNILIN Utherm zaujal, spočítejte si pro zajímavost, kolik by Vás stála izolace pomocí PIR/PUR panelů. Použijte kalkulátor zateplení a věřte, že Vás cena příjemně překvapí.

Kde můžeme PIRku použít?

Téměř všude kde se využívá polystyrenová, minerální nebo skelná vata je PAMAtherm vhodnou alternativou, která má vždy lepší tepelně izolační vlastnosti.

  • rekonstrukce i novostavby
  •  tepelná izolace plochých a šikmých střech
  • tepelná izolace provětrávaných i kontaktních (ETICS) fasád
  • izolace podlah, půdy, stěn i příček, podhledů atd.

 

Centrála:

PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273
594 45

POBOČKA:

PAMA, a.s.
K Šancím 50/6
163 00 Praha - Řepy

KLEMPÍŘSKÁ A ZÁMEČNICKÁ DÍLNA:

PAMA, a.s.
areál ZD
592 55 Dlouhé
Nahoru
Menu
Více
vstoupit
Eshop
vstoupit
Technické
informace