Zateplování a izolace budov a RD
  • Pama

ŽIVOTNOST PIR TEPELNÉ IZOLACE

Jednou z nejdůležitějších vlastností tepelných izolací je jejich životnost, což je schopnost produktu uchovat si požadované parametry v dlouhodobém horizontu za vlivu nepředvídatelných podmínek. Životnost izolačních produktů má významný vliv na celkové náklady budovy - náklady na energie nebo výměna a oprava izolačního materiálu.

Požádali jsme institut FIW Mnichov o zpracování analýzy 28 let starého vzorku polyuretanové izolace, abychom u Vás vybudovali důvěru v tento produkt a potvrdili kvalitu dodávaného materiálu.

Institut FIW posuzoval následující parametry:

  • typ a stav povrchové úpravy
  • homogenita, otvory, dutiny, bubliny v pěně
  • tloušťka dle normy DIN EN 823
  • objem vlhkosti po sušení při 70 °C
  • součinitel tepelné vodivosti
  • pevnost v tlaku dle normy
  • rekce na oheň (malý hořák)

krokev1krokev2krokev3

Výsledky testu:

Parametr                              
Deklarované hodnoty nového
výrobku
 Naměřené hodnoty po
28 letech
požívání
Povrchová úprav: Hliníkový obklad na obou stranách desky, na jedné straně perforovaný
Tloušťka 100 mm 101,08 mm
Objem vlhkosti Nestanovena 0.05 obj.%
Pevnost v tlaku 150 kPa 208 kPa
Součinitel tepelné vodivosti 0,030 W/(mK) 0,0292 W/(mK)
Reakce na oheň Třída B2 (běžně vznítitelný) dle normy DIN 4102-1 Bez hořících kapek/částic Třída B2 (běžně vznítitelný) dle normy DIN 4102-1 Bez hořících kapek/částic

Test prokázal, že i po 28 letech používání byla polyuretanová izolační deska plně funkční, stále dosahovala deklarovaných hodnot a parametrů a plně způsobilá k dalšímu použití. Vzorek polyuretanové izolace nevykazoval žádné známky poškození, otvorů bublin, dutin nebo jiných známek nestejnorodosti.

Tato zjištění poskytla projektantům, architektům i vlastníkům cennou záruku v podobě dlouhotrvající životnosti izolačních materiálů z pěny PIR.

Testovali jsme také požární odolnost polyurethanové izolance. Výsledky jsou vynikající.

 

Centrála:

PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273
594 45

POBOČKA:

PAMA, a.s.
K Šancím 50/6
163 00 Praha - Řepy

KLEMPÍŘSKÁ A ZÁMEČNICKÁ DÍLNA:

PAMA, a.s.
areál ZD
592 55 Dlouhé
Nahoru
Menu
Více
vstoupit
Eshop
vstoupit
Technické
informace