VLASTNOSTI PIR/PUR PANELŮ

PIR/PUR panely patří k nejmodernějším a nejúčinnějším izolačním materiálům. Použitím PIR/PUR izolace (tvrdé polyisokianurátové/polyuretanové pěny) dosáhnete maximálních energetických úspor s minimálním nárokem na prostor.

Tvrdá polyisokianurátová/polyuretanová pěna (PIR/PUR izolace)

Tvrdá polyuretanová pěna (PUR) je plastová hmota s uzavřenou buněčnou strukturou. Používá se jako průmyslově vyráběný tepelně izolační materiál ve formě izolačních desek nebo blokové pěny. I při relativně malých tloušťkách poskytuje polyuretanová pěna optimální tepelně izolační vlastnosti s výjimečnou výhodou minimálních požadavků na prostor, což pro architekty a projektanty znamená možnost aplikovat celou řadu kreativních řešení od sklepa, přes stěny a stropy až po střechu objektu. Pěna je ideálním materiálem v případě výstavby lehkých, nízkoenergetických či pasivních objektů.

Srovnání tloušťky PIR/PUR izolací s jinými tepelnými izolacemiPIR je tuhá polyisokianurátová pěna, která má z 95 % uzavřenou buněčnou strukturu, a je tedy nenasákavá. PIR je v současnosti jedním z nejefektivnějších tepelně izolačních materiálů ve stavebnictví. Oproti klasickému PUR (polyuretanu) má PIR pěna lepší tepelně izolační vlastnosti, větší tlakovou pevnost a výrazně lepší protipožární odolnost, protože je samovlažná a neodkapává. PIR a PUR jsou však velmi příbuzné materiály, jejichž označení se často zaměňuje.

PIR/PUR iIzolační materiály z tvrdá polyuretanové pěny (PIR/PUR izolace)zolační materiály vykazují extrémně nízký součinitel tepelné vodivosti a jejich montáží lze dosáhnout optimálních úspor energií. Výborná mechanická pevnost a dlouhodobá životnost PIR/PUR izolace splňuje veškeré požadavky kladené na izolační materiály využívané ve stavebnictví.

 

Rozdělění PIR/PUR izolace dle výroby

  • PIR/PUR panely - Výroba probíhá ve fabrikách na kontinuálních linkách za přísných požadavků na vnitřní klima. Takto vyráběné PIR/PUR desky jsou vždy oboustranně kašírovány folií, která plní funkci formy.
  • Blokový PIR/PUR panel - Výroba probíhá vyřezáním desek a různých tvarů z velkého objemu PIR/PUR materiálu. Tyto panely (tvarovky) jsou vždy holé, nekašírované.
  • PIR/PUR na stavbě - Výroba probíhá vždy přímo na místě aplikace - tzv. stříkaná izolace
  • Panely PAMAtherm, UNILIN

PIR/PUR panely PAMAtherm a UNILIN

PAMAtherm je systémový tepelně izolační panel naší výroby, který se používá k zateplení rodinných a bytových domů. UNILIN panel je polyuretanová deska, jejímž výrobcem je belgická společnost UNILIN.

Jádro těchto panelů je vyráběno z certifikované Polyiso (PIR) tuhé pěny. Panely jsou oboustranně kašírovány vrstvenou laminovanou Alu kraft folií, která v určitých skladbách plní funkci parozábrany. Panely dodáváme s celoobvodovým zámkem pero-drážka.

Hlavní výhodou tohoto systému jsou dokonalé tepelně izolační vlastnosti (ukazatelem izolačních vlastností materiálů je součinitel tepelné vodivosti lambda (ʎ) - u PIR panelu ʎ = 0,022 W/m*K) a nejméně objemná izolace na trhu, která ušetří vzácný prostor v každém podkroví. Další nezanedbatelnou výhodou je snadná a rychlá aplikace. Systémy PAMAtherm a UNILIN garantují tepelně izolační a objemovou stálost po celou životnost stavby.

Využití PIR/PUR panelů ve stavebnictví

Systémy PAMAtherm a UNILIN jsou vhodné pro realizace novostaveb a rekonstrukce obytných podkrovních prostorů. Doporučujeme je především investorům, kteří při výstavbě přemýšlejí nad dlouhodobým, prostorově úsporným a funkčním řešením vlastních projektů.

Pokud Vás PAMAtherm, UNILIN zaujal, spočítejte si pro zajímavost, kolik by Vás stálo zateplení domu či bytu pomocí PIR/PUR panelů. Použijte kalkulátor zateplení.

Trvalá pevnost v tlaku

Stavební konstrukce jsou během své životnosti namáhány zejména statickým zatížením. Zatížení je nezbytné bezpečné roznést bez narušení celkové pevnosti stavby. Vzhledem k vynikajícím hodnotám pevnosti v tlaku v kombinaci s pružností je tvrdá PIR/PUR izolace ideálním dlouhodobým tepelně izolačním materiálem u staticky zatížených objektů.

Chemická a biologická stabilita PIR/PUR izolace

Vlastnosti izolačních materiálů mohou být narušeny stykem s chemikáliemi. PIR/PUR izolační desky jsou odolné vůči většině běžných chemických prostředků používaných ve stavebním průmyslu, nekorodují, odolávají plísním a hnilobě a jsou pachově neutrální.

PIR/PUR izolační desky dobře odolávají většině rozpouštědel obsažených v lepidlech, živičných směsích, mořidlech či tmelech. Rovněž jsou odolné vůči účinkům plastifikátorů používaných v těsnicích směsích a také vůči palivům, minerálním olejům, ředěným kyselinám a louhům, výfukovým plynům či agresivním průmyslovým prostředím.

Stavební materiály / Chemikálie Chování tvrdé
PIR/PUR izolace
Vápno, sádrovec, cement odolná
Živice odolná
Silikonový olej odolná
Mýdla odolná
Mořská voda odolná
Kyselina chlorovodíková, sírová, dusičná odolná
Hydroxid sodný (10%), Hydroxid amonný (konc.) odolná
Čpavková voda odolná
Benzín/nafta/směs odolná
Toulen/Chlorbenzen částečně odolná
Monostyren částečně odolná
Etanol částečně odolná

Chování PIR/PUR izolace při působení vody a vlhkosti

Izolační materiály z PIR/PUR neabsorbují vzdušnou vlhkost. Vzhledem k uzavřené buněčné struktuře tento materiál neabsorbuje ani nepřenáší vodu, nedochází tedy ke vzlínání. Z tohoto důvodu běžná vlhkost v budovách nezpůsobí zvýšení součinitele tepelné vodivosti materiálu.

 

Ceník
Kontakt

Nechte si posílat
čerstvé informace
z podkrokrevně.cz

Nahoru