Tepelná PIR izolace

   PAMA a.s.,

 • průběžná skladová zásoba tepelných PIR izolací o kapacitě 1000mna centrálním skladu PRAHA - Řepy
 • široká škála doplňků pro systémová řešení zateplení nad krovy, pod krovy, podlah, stěn a podhledů
 • mnohaleté zkušenosti s montáží tepelně izolačních PIR systémů
 • vlastní výrobní řada PIR tepelné izolace PAMAtherm
 • spolupráce a technická podpora pro celý výrobní sortiment firem Recticel, Unilin, Gor-Stal

Tepelné PIR izolace

   Tepelné PIR izolace patří k nejmodernějším a nejúčinnějším izolačním materiálům na současném stavební trhu. Použitím PIR tvrdé polyisokianurátové pěny dosáhnete maximálních energetických úspor s minimálním nárokem na prostor. Základní výhody jsou:

 • součinitel tepelné vodivosti lambda ʎ = 0,020 až 0,022 W/m*K
 • vysoká tlaková pevnost od 150 kPA
 • difúzně uzavřenou strukturu buněk bez potřeby montáže parozábrany
 • využití ve střešní, podlahové, stěnové, stropní a podhledové konstrukci

Tuhá polyisokianurátová PIR pěna

   Tepelné PIR izolace PAMAtherm a Unilin mají uzavřenou buněčnou strukturou a jsou tedy difúzně uzavřené s konstantním součinitelem tepelné vodivosti. Používá se jako průmyslově vyráběný tepelně izolační materiál ve formě izolačních desek nebo blokové pěny. I při relativně malých tloušťkách poskytuje výborné tepelně izolační vlastnosti. PIR izolace se využívají především u nízkoenergetických, pasivních a nulových konstrukcí domů a všude tam, kde je třeba při minimální tlušťce dosáhnout co nejvyššího tepelně izolačního odporu.

   PIR je tuhá polyisokianurátová pěna, která má z 95 % uzavřenou buněčnou strukturu, a je tedy nenasákavá. PIR je v současnosti jedním z nejefektivnějších tepelně izolačních materiálů ve stavebnictví. Oproti klasickému PUR (polyuretanu) má PIR pěna lepší tepelně izolační vlastnosti, větší tlakovou pevnost a výrazně lepší protipožární odolnost, protože je samovlažná a neodkapává. PIR a PUR jsou však velmi příbuzné materiály, jejichž označení se často zaměňuje.

   PIR/PUR i zolační materiály vykazují nízký součinitel tepelné vodivosti a jejich montáží lze dosáhnout optimálních úspor energií. Výborná mechanická pevnost a dlouhodobá životnost PIR/PUR izolace splňuje veškeré požadavky kladené na izolační materiályvyužívané ve stavebnictví.

Víte jak se PIR tepelná izolace chová v létě? Je pro Vás důležité odstínit teplo z podkrovních prostor?

Častou chybou při výběru vhodného izolantu je porovnání pouze tepelně izolačních vlastností. Jednoduše porovnáte lambdu, R či U hodnoty a rozhodnete se jakou tloušťku si vyberete, aby jste dosáhl požadovaných hodnot na celou skladbu. Dokonce někdy ani projektant neřeší jak se izolace chová v létě a jaký je její bonus v tomto období. To je velká chyba. 

Nechcete spát v přehřátém podkroví, podstřešním bytě, pokoji.Chcete i při extrémních letních teplotách v noci dosáhnout alespoň příjemného komfortu. PIR tepelné izolace mají násobně nižší schopnost absorbce a vázání tepla ve své struktuře. To znamená, že pokud izolant neabsorbuje do sebe teplo během dne, nemá co uvolňovat do okolí během noci, kdy okolní teplota klesne pod teplotu izolantu. Tento chladivý efekt PIR tuhých tepelných izolací je podpořen uzavřenou strukturou buněk. 

Při výběru se vždy ptejte i na to, jak moc izolace váže, absorbuje teplo! Informace naleznete i v našem publikovaném článku. 

PAMAtherm a Unilin-Utherm

   Jádro těchto panelů je vyráběno z certifikované Polyiso (PIR) tuhé pěny. Panely jsou oboustranně kašírovány vrstvenou laminovanou Alu kraft folií, která v určitých skladbách plní funkci parozábrany. Panely dodáváme s celoobvodovým zámkem pero-drážka.
Hlavní výhodou tohoto systému jsou dokonalé tepelně izolační vlastnosti (ukazatelem izolačních vlastností materiálů je součinitel tepelné vodivosti lambda (ʎ) - u PIR panelu ʎ = 0,020 až 0,022 W/m*K) a nejméně objemná izolace na trhu, která ušetří vzácný prostor v každém podkroví. Další nezanedbatelnou výhodou je snadná a rychlá aplikace. Izolace PAMAtherm a UNILIN mají tepelně izolační a objemovou stálost po celou životnost stavby.

Využití tepelný PIR izolací

   Téměř všude kde se využívá polystyrenová, minerální nebo skelná vata je PAMAtherm vhodnou alternativou, která má vždy lepší tepelně izolační vlastnosti.

 • rekonstrukce i novostavby
 • tepelná izolace plochých a šikmých střech
 • tepelná izolace provětrávaných i kontaktních (ETICS) fasád
 • izolace podlah, půdy, stěn i příček

   Pokud Vás PAMAtherm, UNILIN U-therm zaujal, spočítejte si pro zajímavost, kolik by Vás stálo zateplení domu či bytu pomocí tepelné PIR izolace. Použijte kalkulátor zateplení.

Trvalá pevnost v tlaku

   Stavební konstrukce jsou během své životnosti namáhány zejména statickým a dlouhodobým zatížením. PIR tepelné izolace mají složitou chemickou vazbu s velice pevnou strukturou. Minimální napětí v tlaku je u standardně vyráběných desek 150 kPa. V případě potřeby je možné dosáhnout i vyšších hodnot rovnajících se tlakové pevnosti XPS izolací.
   Dlouhodobá vysoká tlaková pevnost je zákadní vlastností tepelných izolací podlah. V porovnání se standardním EPS izolantem dosahuje o:

 • 50% vyšších hodnot v tlaku
 • 70% lepších tepelně izolačních vlastností

   Chování tepelné PIR izolace při působení vody a vlhkostiIzolační desky a systémy PAMAtherm a Unilin U-therm jsou difúzně uzavřené a nepropouští vzdušnou vlhkost v obou směrech. Vytváří tak dokonalou parozábranu a difúzně uzavřenou konstrukci. Vzhledem k uzavřené buněčné struktuře tento materiál neabsorbuje ani nepřenáší ani vodu ani vzdušnou vlhkost. Z tohoto důvodu tepelné PIR izolace mají konstantní tepelně izolační vlastnosti i při dlouhodobém působení vody a vzdušné vlhkosti.

kontakt

Nahoru