Zateplování a izolace budov a RD
  • Pama

Požárně odolné podhledy (POP)

Zateplení-požárně-odolných-podhledů2Jen málo z nás si při stavbě rodinného domu klade otázku zda potřebuje řešit zvýšené požární odolnosti určitého prostoru nebo konkrétní konstrukce. Bez dlouhého a složitého přemýšlení můžeme konstatovat, že prostor garáže, kde parkujete osobní auto nebo nabíjíte baterky, sváříte, brousíte, je tímto prostorem.

Velká podzemní parkoviště, veřejné i soukromé parkovací domy nebo jiné podobné prostory se zvýšeným rizikem vzniku požáru mají nařízeno používání samočinných hasících zařízení, tzv. sprinklerů. Jak velké parkovací domy, tak i Vaše malá garáž by měla mít jedno společné. Maximálně zabránit a zamezit rychlému šíření případného požáru do dalších částí objektu.

Jaké jsou základní výhody POP podhledů:

  • Extrémní odolnost ohni v provedení s kalcium silikátovou deskou.
  • Jednoduchá montáž do nosné konstrukce. 
  • S požární odolností získáváte i tepelně izolační efekt proti prochladnutí stropní/podlahové konstrukce. 
  • Tepelně a požárně izolujete především stropní prostory rizikového prostoru.
  • Snadná a rychlá montáž a možnost i dodatečného provedení v případě rekonstrukcí.
  • Možnost finálních fasádních úprav jak na SDK tak i kalcium silikátovou desku
  • POP mají svůj přesný technologický postup montáže, který se stanovuje k danému účelu použití a zabudování do skladby. Jinak budeme postupovat při aplikaci a montáži v prostoru garáže rodinného domu, jinak v případě parkovacích domů nebo nákupních center.

Centrála:

PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273
594 45

POBOČKA:

PAMA, a.s.
K Šancím 50/6
163 00 Praha - Řepy

KLEMPÍŘSKÁ A ZÁMEČNICKÁ DÍLNA:

PAMA, a.s.
areál ZD
592 55 Dlouhé
Nahoru
Menu
Více
vstoupit
Eshop
vstoupit
Technické
informace